ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI

ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak,

ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi yasal bir zorunluluktur.

ÇED süreci sonrasında; ÇED Olumlu /ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme faaliyetleri de şirketimizin hizmet kapsamındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından belirlenen periyotlar da çevresel izleme ve kontrol çalışmaları yapılarak hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerine sunulmaktadır.

Çevresel izleme çalışmaları, yasal mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü için son derece önemlidir. Şirketimiz bünyesinde yapılan çevresel izleme çalışmaları, termik santral, hidroelektrik santralleri, jeotermal enerji santralleri, rüzgâr enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri, vb. alanlardaki yatırımlarda detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda Yatırımcıya bu süreçte “Çevre Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.