ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.

Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır.

Toprak Çevre olarak; tehlikeli atıkların kaynağında tespit edilmesi, atıkların özelliklerine göre ayrılmasının sağlanması ve saha yönetimi, atık depolama alanlarının projelendirilmesi, risk analizi, atık yönetim planlarının hazırlanması, atık minimizasyonu ve yeniden kullanımı projelerinin danışmanlık hizmetinin verilmesi, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulum danışmanlığı, Sıfır Atık Belgesinin alınması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ile ilgili personel eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, tehlikeli ve tehlikesiz atık envanterlerinin hazırlanması hizmetlerini vermektedir.

Şirketimiz, atık üreticisine sadece atık bertarafı değil, atığın oluşumundan bertarafına kadar geçen tüm süreçte çözümler üreterek deneyimli ekibimiz, profesyonel yönetim sürecimizle ‘Entegre’ bir atık yönetim hizmeti sunmaktadır. Çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz.