ÇEVRE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI

İşletme faaliyetleri ile ilgili çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya çıkabilecek atıkların bertarafının nasıl yapılacağı ile ilgili proje ve ÇED süreci kapsamında Çevre Yönetim Planı hazırlanmaktadır.