YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ (BİYOGAZ, KOMPOST, PİROLİZ, HES, GES, RES V.B.) FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI VE İZİN SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Türkiye gibi gelişmekte olan ve nüfusu hızla artmakta olan bir ülkenin büyümesinde en büyük etkenlerden olan sanayileşme süreci ülkemizde de son yıllarda yüksek ivme kazanmıştır. Büyüme ile beraber ülkenin enerjiye olan ihtiyacı oldukça artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak adına ülkemizde çeşitli yöntemler ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Geleneksel elektrik enerjisi üretim sistemleri, doğal kaynakların tüketilmesi ve çevresel açıdan onarımı mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Çevreye verilen değerin artmasıyla birlikte tüm dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem kazanmakta ve hızla gelişim göstermektedir.


Yenilenebilir Enerji projeleri kapsamında (RES, GES, Biyogaz, Piroliz, Kompost, Atık Yakma v.b.) yer seçimi çalışmalarının yapılması, fizibilite raporlarının hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili onay ve izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.