DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI

Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanması ve araziye uygun olarak ıslah edilmesi çalışmalarının, ilgili mevzuatta uygun olarak çevre ile uyumlu hâle getirilmesi amacı ile Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır.

İşletme faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması sırasında, atık barajlarının, atık harmanlarının, su, toprak ve hava kalitesinin, arazideki erozyon, sedimantasyon ve duraylılığın ve bitkilerin gelişiminin niteliksel ve niceliksel olarak izlenmesi, periyodik aralıklarla denetlenmesi ve yapılan işlerin tutanaklarla belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.