TOPRAK KİRLİLİĞİN TESPİTİ VE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemek amacıyla, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar ile Yönetmeliğin Ek-2 Tablo-2’de (NACE kodlarına göre firma sınıflandırması) tanımlı faaliyeti yapanlar toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği uyarınca toprak kirliliği oluşan sahalarda gerekli raporları hazırlamak ve faaliyetleri yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yeterlilik Belgesi ile Toprak Kirliliği Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Şirketimiz, kirlenmiş sahaların takibi ve temizlenmesi konularında Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yeterlilik Belgesine sahip sayılı firmalar arasındadır.

Toprak Kirliliği Yeterlilik Belgesi kapsamında, işletmenize toprak kirliliği etütleri ile ilgili bildirim yapıldıktan sonra tüm süreci yönetmeliğe göre takip edip, gerekli uygulamaları ve bu süreçte resmi makamlarla yapılması gereken tüm yazışmaları sizin adınıza deneyimli personellerimizle gerçekleştirmekteyiz. Uzman personellerimiz ile Saha Sondaj çalışmaları ve gözlem kuyusu kurulumu, mevcut jeolojik durumun kayıt altına alınması, Hidrojeolojik incelemeler, saha ölçümleri, toprak, yeraltı suyu ve toprak gazı numunelerinin alınması ve analizi, yerinde analizler, testler ve sonuçların değerlendirilmesi, kirlenmiş sahaların temizleme yönteminin belirlenmesi ve temizleme çalışmaları ve risk analizi ile uzman raporunun hazırlanması hizmetleri verilmektedir.