ORMAN REHABİLİTASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI

Orman izinli sahada izin süreci başlangıcından sona ermesine kadar geçen süre içinde çevre emniyetinin sağlanması projeye uygun olarak arazinin ıslah edilmesi doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacı ile ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini kapsayan Orman Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır.