KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İLGİLİ İZİN SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Toprak Çevre olarak, Katı Atık Düzenli Depolama sahalarının avam ve uygulama projelerinin hazırlanması, Kül Depolama sahalarının projelendirilmesi ve ilgili izinlerin alınması, vahşi depolama alanları rehabilitasyon projeleri, madencilik sektöründe atık barajlarının projelendirilmesi ve ilgili izinlerin alınması konularında hizmet vermekteyiz.