YATIRIM PROJELERİNİN PLANLAMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olan Çevre Kanununa uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Bu kanunun esaslarına dayanarak yapılacak projelere uygun alanlar oluşturmak ve bu alanlarda gerçekleştirilecek olan projelerin nasıl daha fazla ve daha çok yarar sağlayacak şekilde geliştirilmesi konusunda çalışmalarımızı düzenliyoruz. Çevre Kanunu’na göre yapılacak projeleri gerçekleştirme yolunda çevrede oluşabilecek hasarların ayrıntılı incelemesini yapmakta ve projemizi bu alanda vermek istediğimiz hizmet çerçevesinde geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz.

Yatırım projelerinin çevresel boyutlarında yaşanılan eksiklikleri gidermek için; projeye özgün çalışmalar yaparak, HES, Baraj, Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Termik Santral, vb. gibi projelerde, çevreye verilecek olumsuz sonuçlarının engellenebilmesi ve doğru bir proje yönetiminin planlanabilmesi ve geliştirilmesi için çevresel etki değerlendirme çalışmalarının yanı sıra çevresel boyut analizleri çalışmaları yapılmaktadır.