ÇED RAPORU VE PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI

Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED); Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED Yönetmeliği kapsamında Ek- 1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanmakta; listelerde yer almayan faaliyetler için ise ÇED Kapsam Dışı Görüşü için müracaatlar Bakanlık ve İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Planlanan projelerin çevresel etki değerlendirme süreci kapsamında yatırımın çevresel danışmanlığı faaliyetleri de yürütülmektedir. Söz konusu süreç içerisinde; yerinde inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, arazi etütlerinin yapılması, alternatif alan ve teknolojilerinin araştırılması çalışmaları da yapılarak faaliyet sahipleri yer konusunda bilgilendirilmektedir.