ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜREÇLERİNİN YÖNETİLMESİ

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında; Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan (Ek-1) ve Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler (Ek-2) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmektedir. Yönetmelik kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak da “Çevre İzni Kapsam Dışı” yazısı alınmakta olup, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri tarafımızdan eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirilmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Süreçlerinin firmalar adına denetim ve yönetimini gerçekleştiren firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki ile faaliyetlerin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere yasa ve mevzuatlara dayanarak en uygun şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bu alanda yapmış olduğumuz başvurular neticesinde hayata geçirilecek projelerde gerekli adımları atmanız konusunda sizinle birlikte hareket etmekte ve gerçekleştirmek istediğiniz projelerde sizinle birlikte yürüyen yardımcınız olmaya devam ediyoruz.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmeniz için kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda   yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri / Çevre Mühendisleri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında çevre görevlilerimiz / çevre mühendislerimiz tarafından çevre izinlerinin alınması, tetkiklerin, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç eğitimlerin düzenlenmesi, çevre yönetim mevzuatı kapsamında zorunlu bildirimlerin yapılması hizmetleri verilmektedir.